0
تاسیس
0
اساتید
0
دانشجو

اولین دستگاه پزشکی هسته ای در سال 1358 و به همت جناب آقای دکتر امیرشیبانی در بیمارستان قائم نصب و راه اندازی شد که اقدامات محدودی را در زمینه اسکن تیروئید - کبد -طحال - مغز انجام می داد. با توجه به اینکه این دستگاه یک اسکنر خطی بود، امکان تصویر برداری پیشرفته را نداشت و خیلی زود فقط محدود به تصویر برداری از تیروئید شد.
در سال 1371اولین متخصص پزشکی هسته ای جناب آقای دکتر سید رسول زکوی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدشروع بکار نمود و اقدامات بیشتری را مانند ید درمانی برای پرکاریهای تیروئید و تشکیل درمانگاه کانسرتیروئید انجام داد.
در سال1376 بخش جدید پزشکی هسته ای در بیمارستان امام رضا ایجاد و در همان سال اولین دستگاه گاما کمرا در استان خراسان در همین مرکز نصب گردید. در سال 1378 جناب آقای دکتر کامران آریانا، و درسال 1382 جناب آقای دکتر وحید رضا دباغ کاخکی و در سال 1385 نیز جناب آقای دکتر رامین صادقی به گروه پیوستند.
در سال 1386 اولین پذیرش دستیاری پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهدآغاز شد و در سال 1387 گروه پزشکی هسته ای تشکیل گردید. همچنین درسال 1389 جناب آقای دکتر مهدی مومن نژاد به عنوان متخصص فیزیک پزشکی هسته ای و جناب آقای دکتر کیوان صدری به عنوان متخصص داروسازی هسته ای به گروه پیوستند.
در سال 1398 سرکار خانم دکتر آتنا آقایی به عنوان متخصص پزشکی هسته ای به گروه ملحق شدند.

پزشکی هسته ای یک رشته تخصصی پزشکی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو به تشخیص و درمان بیماریهای مختلف اقدام می کند. در این رشته، پزشکان علاقمند پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، تحت آموزش تخصی بمدت 4 سال قرار می گیرند تا به عنوان متخصص پزشکی هسته ای اجازه فعالیت داشته باشند.
1-ارائه آموزش پزشکی هسته ای به دانشجویان پزشکی، دانشجویان پیراپزشکی، دستیاران گروههنای مختلف از جمله قلب، رادیولوژی، رادبیوتراپی- فلوهای غدددرون ریز، نفرولوژی ، قلب و... 
2-تربیت متخصصین پزشکی هسته ای
3-ارائه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای
4-انجام پژوهش های بالینی، علوم پایه، و بین رشته ای برای ارتقا اقدامات تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای

Please publish modules in offcanvas position.