آخرین به روز رسانی سه شنبه, 20 تیر 1396 04:06


برنامه هفتگی اساتید پزشکی هسته ای

اساتید روزهای هفته
دکتر آریانا شنبه
دکتر زکوی-دکتر آیتی یکشنبه
دکتر صادقی دوشنبه
دکتر آیتی سه شنبه
دکتر دباغ-دکتر زکوی-دکتر آیتی چهارشنبه
دکتر آیتی-دکتر صادقی-دکتر دباغ پنجشنبه