آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 22 تیر 1396 06:29
 سرفصل های آموزشی

معرفی رشته تحصیلی: پزشکی هسته ای یک رشته تخصصی پزشکی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو به تشخیص و درمان بیماری های مختلف اقدام میکند.در این رشته، پزشکان علاقه مند پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، تحت آموزش تخصصی به مدت 4 سال قرار میگیرند تا به عنوان متخصص پزشکی هسته ای اجازه فعالیت داشته باشند. 


سرفصلهای آموزشی: تمام مباحث پزشکی هسته ای شامل پزشکی هسته ای عمومی، کاردیولوژی هسته ای، تیروئید، لنف نود پیشاهنگ، درمان های رادیواکتیو، پزشکی هسته ای کودکان، بررسی کلیه و مجاری ادراری، بررسی سیستم ریوی، بررسی سیستم اندوکرین، بررسی سیستم گوارشی، بررسی سیستم استخوانی، بررسی سیستم عصبی و اسکن های متفرقه به دستیاران پزشکی هسته ای آموزش داده می شود.

همچنین دستیاران رشته های تخصصی دیگر مانند دستیاران فوق تخصصی غدد درون ریز(غدد بالغین-غدد اطفال)، ریه، دستیاران تخصصی قلب و عروق، رادیوتراپی، رادیولوژی و دندانپزشکی تحت آموزش های کوتاه مدت دو هفته ای تا یک ماهه قرار میگیرند.

دانشجویان پزشکی عمومی نیز در طول دوره آموزش رادیولوژی یک روزه (روزهای پنجشنبه) با کلیات پزشکی هسته ای آشنا می شوند.