آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 22 تیر 1396 05:41
اخبار گروه پزشکی هسته ای
  - گروه پزشکی هسته ای در چندین سال متوالی به عنوان بهترین گروه پژوهشی بالینی انتخاب شد.
- مجله پزشکی هسته ای آسیا و اقیانوسیه به عنوان مجله رسمی فدراسیون آسیا و اقیانوسیه پزشکی هسته ای به سردبیری دکتر سید رسول زکوی منتشر می شود
- کسب رتبه دوم جناب آقای دکتر رامین صادقی در جشنواره رازی بعنوان پژوهشگر برگزیده
- کسب رتبه برتر در رشته نانو فناوری پزشکی توسط جناب آقای دکتر مجید درودی
- ساخت نانو ذرات اکسید سدیم به روش ساده و سازگار با محیط زیست توسط جناب آقای دکتر مجید درودی
- سنتز سبز نانو ذرات کاربردی در پزشکی با استفاده از مواد بومی توسط  جناب آقای دکتر مجید درودی
- اخذ جایزه ماری کوری انجمن اروپای پزشکی هسته ای توسط سرکار خانم دکتر نرجس خاتون آیتی
- بازدید رئیس دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر خوئی از بخش و شرکت در جلسه انتخاب مدیرگروه